Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka är en av de vanligaste typerna av magsjuka. Den visar sig som illamående, kräkningar, magont och diarré, symtom som ofta uppstår plötsligt. Som vid annan magsjuka är det viktigt att den som är drabbad får i sig vätska.

Läs mer

Vinterkräksjuka? Fyll på med vätska 

Vinterkräksjuka brukar hålla i sig i ett eller par dygn, ibland tre. Förutom magbesvär med kraftiga kräkningar kan vinterkräksjuka också medföra feber, huvudvärk och muskelvärk. Precis som vid annan magsjuka är det viktigt att dricka när man har vinterkräksjuka.

Vissa extra utsatta personer, som spädbarn, äldre, eller personer med allvarliga sjukdomar, kan drabbas allvarligt av infektionen. Det kan då vara nödvändigt att kontakta sjukvården.

Ett enkelt sätt att få i sig vätska och salter är att ta vätskeersättning.

Vinterkräksjuka är mycket smittsamt

Vinterkräksjuka orsakas av virus i gruppen calicivirus. Namnet kommer av att sjukdomen oftast sprids under vintermånaderna, även om den kan förekomma även andra tider på året. Viruset är mycket smittsamt och smittar till exempel via

  • Kontakt med smittad person
  • Droppar i luften där någon har kräkts
  • Mat som en smittad person har rört, eller som har sköljts i förorenat vatten. 

Att tillaga och hantera mat rätt och vara noga med hygien är därför viktigt. Men viruset överlever frysning och inte heller handdesinfektion biter tillräckligt. För att förhindra smitta gäller därför att vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten, särskilt efter toalettbesök och före maten. Att koka mat som kan vara förorenad är också effektivt, det överlever viruset inte. Läs mer om det hos Livsmedelsverket

Det är också viktigt att inte gå tillbaka till förskola, skola eller arbete för tidigt. Två dygn efter de senaste besvären anses man smittfri. Inkubationstiden för vinterkräksjuka, det vill säga den tid det tar tills symtomen kommer efter smittotillfället, är 12 – 48 timmar. 

Kontakta sjukvården om

  • Du kräks och har diarré och blir slö, kissar mindre än normalt eller är allmänpåverkad.
  • Du samtidigt med besvären har kraftiga smärtor i buken.
  • Du har blodblandad diarré
  • Du samtidigt har hög feber.
  • Diarrén varar i mer än 6 dygn.
  • Du får diarré och nyligen varit utomlands.
  • Om kräkningarna inte avtar efter första dygnet.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Många med magproblem kan bli hjälpta.  Gör vårt magtest och hitta rätt produkter!
Visar 13 produkter